e-doręczenia

E-Doręczenia – nowa usługa cyfrowa

Zgodnie z zapisami ustawy o doręczeniach elektronicznych wszystkie podmioty publiczne od dnia 30 grudnia 2023 r. (aktualizacja terminu zgodnie z Komunikatem Ministra Cyfryzacji z dnia  22 listopada 2023 r.) mają obowiązek korzystania z systemu e-Doręczenia.

Co to są e-Doręczenia

System e-Doręczenia ma zastąpić korespondencję na platformie ePUAP. Jest pod względem prawnym równoważny stosowanym dotychczas przesyłkom poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Jest to usługa świadczona na podstawie rozporządzenia eIDAS i norm ETSI, które opisują m.in. kwalifikowane podpisy elektroniczne, pieczęcie elektroniczne, elektroniczne znaczniki czasu, a takżde odpowiednie dla nich certyfikaty.

Kto korzysta z e-Doręczeń

Nie wszystkie podmioty zaczną korzystać z nowego systemu w tym samym czasie.

Obowiązek posiadania adresu do e-Doręczeń oraz wysyłania i odbierania dokumentów przy pomocy tego systemu od 30 grudnia 2023 r. ma znakomita większość podmiotów  publicznych.  Ten sam termin obowiązuje firmy wpisane do KRS od 30 grudnia 2023 r. oraz zawody zaufania publicznego (takie jak radcy prawni, notariusze, doradcy podatkowi). Firmy wpisane do KRS przed tą datą są zobowiązane do założenia skrzynki do odbierania korespondencji od podmiotów publicznych dopiero od 30 marca 2024 r.

Podmioty niepubliczne wpisane do CEIDG przed dniem 31 grudnia 2023 r. z założeniem takiej skrzynki mogą poczekać aż do 1 października 2026 r. Podmioty rejestrujące się z początkiem 2024 r. – muszą to robić przy rejestracji.

Czy prywatnie musimy korzystać z systemu e-Doręczenia?

Nie jest to obowiązkowe. Urząd wysyłając korespondencję do obywatela robi to w sposób hybrydowy (elektroniczno-papierowy). Wysyła dokumenty elektroniczne, które będą drukowane przez Pocztę Polską i dostarczane odbiorcy prywatnemu w formie papierowej. Będzie to równoważne pod względem prawnym z tradycyjną przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru.

e-Doręczenia w ośrodkach pomocy społecznej

Jednostki pomocy społecznej obowiązuje termin 30 grudnia 2023 r. Do tego czasu muszą wprowadzić i przygotować do korzystania system e-Doręczeń w zakresie wymiany korespondencji pomiędzy podmiotami publicznymi. Natomiast w przypadku korespondencji z obywatelami, a więc wprowadzenia usługi hybrydowej, termin jest wydłużony do 1 października 2029 r. (art. 155 ust. 6 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych).

Zgodnie z zapisami ustawy o doręczeniach elektronicznych wszystkie podmioty publiczne od dnia 30 grudnia 2023 r. (aktualizacja terminu zgodnie z Komunikatem Ministra Cyfryzacji z dnia  22 listopada 2023 r.) mają obowiązek korzystania z systemu e-Doręczenia.

Co to są e-Doręczenia

System e-Doręczenia ma zastąpić korespondencję na platformie ePUAP. Jest pod względem prawnym równoważny stosowanym dotychczas przesyłkom poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Jest to usługa świadczona na podstawie rozporządzenia eIDAS i norm ETSI, które opisują m.in. kwalifikowane podpisy elektroniczne, pieczęcie elektroniczne, elektroniczne znaczniki czasu, a także odpowiednie dla nich certyfikaty.

Kto korzysta z e-Doręczeń

Nie wszystkie podmioty zaczną korzystać z nowego systemu w tym samym czasie.

Obowiązek posiadania adresu do e-Doręczeń oraz wysyłania i odbierania dokumentów przy pomocy tego systemu od 30 grudnia 2023 r. ma znakomita większość podmiotów  publicznych.  Ten sam termin obowiązuje firmy wpisane do KRS od 30 grudnia 2023 r. oraz zawody zaufania publicznego (takie jak radcy prawni, notariusze, doradcy podatkowi). Firmy wpisane do KRS przed tą datą są zobowiązane do założenia skrzynki do odbierania korespondencji od podmiotów publicznych dopiero od 30 marca 2024 r.

Podmioty niepubliczne wpisane do CEIDG przed dniem 31 grudnia 2023 r. z założeniem takiej skrzynki mogą poczekać aż do 1 października 2026 r. Podmioty rejestrujące się z początkiem 2024 r. – muszą to robić przy rejestracji.

Czy prywatnie musimy korzystać z systemu e-Doręczenia?

Nie jest to obowiązkowe. Urząd wysyłając korespondencję do obywatela robi to w sposób hybrydowy (elektroniczno-papierowy). Wysyła dokumenty elektroniczne, które będą drukowane przez Pocztę Polską i dostarczane odbiorcy prywatnemu w formie papierowej. Będzie to równoważne pod względem prawnym z tradycyjną przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru.

e-Doręczenia w ośrodkach pomocy społecznej

Jednostki pomocy społecznej obowiązuje termin 30 grudnia 2023 r. Do tego czasu muszą wprowadzić i przygotować do korzystania system e-Doręczeń w zakresie wymiany korespondencji pomiędzy podmiotami publicznymi. Natomiast w przypadku korespondencji z obywatelami, a więc wprowadzenia usługi hybrydowej, termin jest wydłużony do 1 października 2029 r. (art. 155 ust. 6 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych).

Co to jest adres do e-Doręczeń

Każdemu użytkownikowi  e-Doręczeń nadawany jest specjalny indywidualny adres doręczeń elektronicznych (ADE). Jest on weryfikowany, przypisany do jednego określonego podmiotu i nie może być zmieniany. Każdy adres będzie ADE będzie wpisywany do Bazy Adresów Elektronicznych (BAE).

 

Więcej informacji:

Krajowy system e-Doręczeń (Ministerstwo Cyfryzacji)

 

Standard publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego (Ministerstwo Cyfryzacji)

Ustawa o doręczeniach elektronicznych (pdf)

Komunikat Ministra Cyfryzacji z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie zmiany terminów wdrożenia systemu e-Doręczenia (pdf)

 

e-doręczenia

E-doręczenia. Przesunięty termin wdrożenia

Termin wdrożenia nowego systemu e-doręczeń zostanie przesunięty z 10 grudnia na 30 grudnia 2023 roku – poinformowało Ministerstwo Cyfryzacji, które zapowiedziało też podjęcie działań legislacyjnych, mających na celu wprowadzenie możliwości wdrożenia systemu aż do początków roku 2025. Taką zmianą zainteresowane były m.in. Związek Powiatów Polskich, Naczelna Rada Adwokacka, a także dostawcy systemów elektronicznego obiegu dokumentów.

Organizacje, które apelowały o przesunięcie terminu wdrożenia obowiązku stosowania e-doręczeń zwracały uwagę na potrzebę większej ilości czasu na wdrożenie nowego rozwiązania oraz potrzebę starannego przygotowania wewnętrznych regulacji ws. obiegu korespondencji.

Ministerstwo Cyfryzacji zapowiedziało też przygotowanie projektu ustawy zmieniającej maksymalny termin wdrożenia systemu e-doręczeń. Będzie to 1 stycznia 2025 r.

Źródło:

Komunikat Ministra Cyfryzacji z dnia 22 listopada 2023 r. (Dz.U. z 2023 poz. 2540)

Dodatek osłonowy

w związku z podpisaniem przez Prezydenta ustawy o dodatku osłonowym w dn. 28.12.2021 r. informujemy, że trwają prace nad realizacją tego dodatku w aplikacji TT-Świadczenia. Będzie to oddzielny moduł programu z możliwością ustawienia osobnych uprawnień dla Użytkowników. Pierwszą wersję umożliwiającą wprowadzenie wniosku oraz weryfikację dochodów udostępnimy Państwu do dn. 10 stycznia 2022 r. Moduł będzie odpłatny, o cenie poinformujemy Państwa w najbliższym czasie.

Rodzinne wywiady środowiskowe

Aktualna wersja TT-Pomocy obsługuje rodzinne wywiady środowiskowe w wersji zgodnej z rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 8 kwietnia 2021 r. (tym samym uwzględnia zmiany obowiązujące od 15 listopada 2021 r.).

Najnowsze wersje wywiadów są już obsługiwane w aplikacji Totem. Aktualizacja powinna nastąpić automatycznie po uruchomieniu programu.

Usługa e-podatki: blokada operacji „udostępnij operacje dodatkowe”

Przekazujemy do Państwa wiadomości komunikat P. Naczelnik Wydziału Testów i Homologacji DI MRiPS z dnia 20 sierpnia 2021 r.:


Szanowni Państwo,

z uwagi na sygnalizowane przez organy właściwe liczne przypadki błędnych danych o dochodach osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a zwracanych w ramach udostępnionej przez Ministerstwo Finansów rozszerzonej usługi e-podatki (operacja udostepnijInformacjeDodatkowe), podjęta została decyzja o czasowym wyłączeniu/zablokowaniu możliwości dalszego pobierania przez jednostki danych z tego zakresu tj. tzw. dochodu osób rozliczających się w formie na karcie podatkowej lub ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych.
Zostaną Państwo poinformowani o ponownym włączeniu operacji.
Za utrudnienia przepraszamy.

Z poważaniem,

Katarzyna Kosiewicz
Naczelnik Wydziału Testów i Homologacji
Departament Informatyki
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Blokada sprawozdań Mk1 i Mk2 za rok 2021

W związku z komunikatem ogłoszonym przez Departament Informatyki MRiPS generowanie Mk1 oraz Mk2 za rok 2021 zostało zablokowane.

Przekazujemy do Państwa wiadomości komunikat P. Naczelnik Wydziału Testów i Homologacji DI MRiPS z dnia 11 lutego 2021 r.:


Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że zostało potwierdzone z p. Barbarą Leśniewską (naczelnik w DPS), że w 2021 roku DPS nie będzie zbierał meldunków kwartalnych MK1 i MK2, więc proszę, aby Państwo w swoich systemach dziedzinowych zablokowali te formularze.
Otrzymaliśmy również informację, że jednostki zostały o tym fakcie poinformowane.

Z poważaniem,


Katarzyna Kosiewicz
Naczelnik Wydziału Testów i Homologacji
Departament Informatyki
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej