Opis programu:

Program  TT-Świadczenia Rodzinne  służy do zarządzania bazą danych, zawierającą informacje o osobach i rodzinach korzystających ze świadczeń rodzinnych. Program spełnia wymagania formalne określone w Ustawie z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz wymagania homologacyjne.

Program jest prosty w obsłudze i nie sprawia kłopotu użytkownikom bez specjalistycznego przygotowania z zakresu informatyki.

Obszar:

Ewidencja i pełna obsługa osób uprawnionych do świadczeń rodzinnych – zasiłek rodzinny wraz z dodatkami i świadczenia opiekuńcze.

Proces decyzyjny:

  • zasiłków rodzinnych
  • dodatków do zasiłków rodzinnych
  • zasiłków i świadczeń pielęgnacyjnych


Sprawozdawczość:

Kwartalna w postaci druku zgodnego z wymaganiami Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w formie elektronicznej w postaci zdefiniowanego przesyłu XML, dodatkowe sprawozdania miesięczne.

Dokumentacja
Podrecznik użytkownika
Inne programy