Usługa e-podatki: blokada operacji „udostępnij operacje dodatkowe”

Przekazujemy do Państwa wiadomości komunikat P. Naczelnik Wydziału Testów i Homologacji DI MRiPS z dnia 20 sierpnia 2021 r.:


Szanowni Państwo,

z uwagi na sygnalizowane przez organy właściwe liczne przypadki błędnych danych o dochodach osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a zwracanych w ramach udostępnionej przez Ministerstwo Finansów rozszerzonej usługi e-podatki (operacja udostepnijInformacjeDodatkowe), podjęta została decyzja o czasowym wyłączeniu/zablokowaniu możliwości dalszego pobierania przez jednostki danych z tego zakresu tj. tzw. dochodu osób rozliczających się w formie na karcie podatkowej lub ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych.
Zostaną Państwo poinformowani o ponownym włączeniu operacji.
Za utrudnienia przepraszamy.

Z poważaniem,

Katarzyna Kosiewicz
Naczelnik Wydziału Testów i Homologacji
Departament Informatyki
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Comments are closed.