Dodatek osłonowy

w związku z podpisaniem przez Prezydenta ustawy o dodatku osłonowym w dn. 28.12.2021 r. informujemy, że trwają prace nad realizacją tego dodatku w aplikacji TT-Świadczenia. Będzie to oddzielny moduł programu z możliwością ustawienia osobnych uprawnień dla Użytkowników. Pierwszą wersję umożliwiającą wprowadzenie wniosku oraz weryfikację dochodów udostępnimy Państwu do dn. 10 stycznia 2022 r. Moduł będzie odpłatny, o cenie poinformujemy Państwa w najbliższym czasie.