Zamówienia
Formularze zamówień

Pomost

TT-POMOC i Piecza Zastępcza

Program do obsługi zadań wynikających z Ustawy o pomocy społecznej. Homologacja 2024 na poziom ops i pcpr

Formularz

TT - Fundusz Alimentacyjny

Program do obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Formularz

TT - Mieszkanie

Program do obsługi świadczeń wynikających z Ustawy o dodatkach mieszkaniowych

Formularz

Zapraszamy do zamawiania naszych programów z użyciem dedykowanych formularzy.

W przypadku pytań lub problemów z obsługą uprzejmie prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta lub pod nr tel. 22 211 33 22

TT - Niebieska Karta

Program umożliwiający realizację zadań w ramach procedury Niebieskie Karty
Formularz

TT - Stypendia

Program do obsługi wypłat stypendiów socjalnych dla uczniów

Formularz

TT - Świadczenia Rodzinne

Świadczenia Rodzinne i Wychowawcze
Program do obsługi świadczeń wynikających z Ustawy o świadczeniach rodzinnych. Zgodny z wymaganiami homologacyjnymi MRiPS.
Formularz