Oferta
Nasze programy
gwiazdka

TT - Pomoc

TT - Piecza Zastępcza
Program służący do zarządzania bazą danych osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej. 
Zobacz więcej
gwiazdka

TT - Mieszkanie

Usługi słownikowe wspólne dla wszystkich programów Top-Team TT
Zobacz więcej
gwiazdka

TT - Fundusz Alimentacyjny

Program do obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Zobacz więcej
gwiazdka

TT - Manager

Narzędzie do instalacji, aktualizacji i konfiguracji programów Top-Team TT
Zobacz więcej
gwiazdka

TT - Niebieska Karta

Program umożliwiający realizację zadań w ramach procedury "Niebieska Karta"
Zobacz więcej
gwiazdka

TT - Stypendia

Program do obsługi wypłat stypendiów socjalnych dla uczniów
Zobacz więcej
gwiazdka

TT - Świadczenia Rodzinne

TT - Świadczenia Wychowawcze

Program do obsługi świadczeń rodzinnych. Homologowany przez MRiPS.

Zobacz więcej
gwiazdka

Atomizer

Usługi powiadomieniowe wspólne dla wszystkich programów Top-Team TT
Zobacz więcej
gwiazdka

eDPS

Nowoczesne oprogramowanie wspomagające pracę domów pomocy społecznej

Zobacz więcej
gwiazdka

Kryptograf

Usługi kryptograficzne wspólne dla wszystkich programów Top-Team TT
Zobacz więcej
gwiazdka

Totem

Aplikacja do przeprowadzania wywiadów środowiskowych na terminalach mobilnych
Zobacz więcej