Blokada sprawozdań Mk1 i Mk2 za rok 2021

W związku z komunikatem ogłoszonym przez Departament Informatyki MRiPS generowanie Mk1 oraz Mk2 za rok 2021 zostało zablokowane.

Przekazujemy do Państwa wiadomości komunikat P. Naczelnik Wydziału Testów i Homologacji DI MRiPS z dnia 11 lutego 2021 r.:


Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że zostało potwierdzone z p. Barbarą Leśniewską (naczelnik w DPS), że w 2021 roku DPS nie będzie zbierał meldunków kwartalnych MK1 i MK2, więc proszę, aby Państwo w swoich systemach dziedzinowych zablokowali te formularze.
Otrzymaliśmy również informację, że jednostki zostały o tym fakcie poinformowane.

Z poważaniem,


Katarzyna Kosiewicz
Naczelnik Wydziału Testów i Homologacji
Departament Informatyki
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej