e-doręczenia

E-Doręczenia – nowa usługa cyfrowa

Zgodnie z zapisami ustawy o doręczeniach elektronicznych wszystkie podmioty publiczne od dnia 30 grudnia 2023 r. (aktualizacja terminu zgodnie z Komunikatem Ministra Cyfryzacji z dnia  22 listopada 2023 r.) mają obowiązek korzystania z systemu e-Doręczenia.

Co to są e-Doręczenia

System e-Doręczenia ma zastąpić korespondencję na platformie ePUAP. Jest pod względem prawnym równoważny stosowanym dotychczas przesyłkom poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Jest to usługa świadczona na podstawie rozporządzenia eIDAS i norm ETSI, które opisują m.in. kwalifikowane podpisy elektroniczne, pieczęcie elektroniczne, elektroniczne znaczniki czasu, a takżde odpowiednie dla nich certyfikaty.

Kto korzysta z e-Doręczeń

Nie wszystkie podmioty zaczną korzystać z nowego systemu w tym samym czasie.

Obowiązek posiadania adresu do e-Doręczeń oraz wysyłania i odbierania dokumentów przy pomocy tego systemu od 30 grudnia 2023 r. ma znakomita większość podmiotów  publicznych.  Ten sam termin obowiązuje firmy wpisane do KRS od 30 grudnia 2023 r. oraz zawody zaufania publicznego (takie jak radcy prawni, notariusze, doradcy podatkowi). Firmy wpisane do KRS przed tą datą są zobowiązane do założenia skrzynki do odbierania korespondencji od podmiotów publicznych dopiero od 30 marca 2024 r.

Podmioty niepubliczne wpisane do CEIDG przed dniem 31 grudnia 2023 r. z założeniem takiej skrzynki mogą poczekać aż do 1 października 2026 r. Podmioty rejestrujące się z początkiem 2024 r. – muszą to robić przy rejestracji.

Czy prywatnie musimy korzystać z systemu e-Doręczenia?

Nie jest to obowiązkowe. Urząd wysyłając korespondencję do obywatela robi to w sposób hybrydowy (elektroniczno-papierowy). Wysyła dokumenty elektroniczne, które będą drukowane przez Pocztę Polską i dostarczane odbiorcy prywatnemu w formie papierowej. Będzie to równoważne pod względem prawnym z tradycyjną przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru.

e-Doręczenia w ośrodkach pomocy społecznej

Jednostki pomocy społecznej obowiązuje termin 30 grudnia 2023 r. Do tego czasu muszą wprowadzić i przygotować do korzystania system e-Doręczeń w zakresie wymiany korespondencji pomiędzy podmiotami publicznymi. Natomiast w przypadku korespondencji z obywatelami, a więc wprowadzenia usługi hybrydowej, termin jest wydłużony do 1 października 2029 r. (art. 155 ust. 6 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych).

Zgodnie z zapisami ustawy o doręczeniach elektronicznych wszystkie podmioty publiczne od dnia 30 grudnia 2023 r. (aktualizacja terminu zgodnie z Komunikatem Ministra Cyfryzacji z dnia  22 listopada 2023 r.) mają obowiązek korzystania z systemu e-Doręczenia.

Co to są e-Doręczenia

System e-Doręczenia ma zastąpić korespondencję na platformie ePUAP. Jest pod względem prawnym równoważny stosowanym dotychczas przesyłkom poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Jest to usługa świadczona na podstawie rozporządzenia eIDAS i norm ETSI, które opisują m.in. kwalifikowane podpisy elektroniczne, pieczęcie elektroniczne, elektroniczne znaczniki czasu, a także odpowiednie dla nich certyfikaty.

Kto korzysta z e-Doręczeń

Nie wszystkie podmioty zaczną korzystać z nowego systemu w tym samym czasie.

Obowiązek posiadania adresu do e-Doręczeń oraz wysyłania i odbierania dokumentów przy pomocy tego systemu od 30 grudnia 2023 r. ma znakomita większość podmiotów  publicznych.  Ten sam termin obowiązuje firmy wpisane do KRS od 30 grudnia 2023 r. oraz zawody zaufania publicznego (takie jak radcy prawni, notariusze, doradcy podatkowi). Firmy wpisane do KRS przed tą datą są zobowiązane do założenia skrzynki do odbierania korespondencji od podmiotów publicznych dopiero od 30 marca 2024 r.

Podmioty niepubliczne wpisane do CEIDG przed dniem 31 grudnia 2023 r. z założeniem takiej skrzynki mogą poczekać aż do 1 października 2026 r. Podmioty rejestrujące się z początkiem 2024 r. – muszą to robić przy rejestracji.

Czy prywatnie musimy korzystać z systemu e-Doręczenia?

Nie jest to obowiązkowe. Urząd wysyłając korespondencję do obywatela robi to w sposób hybrydowy (elektroniczno-papierowy). Wysyła dokumenty elektroniczne, które będą drukowane przez Pocztę Polską i dostarczane odbiorcy prywatnemu w formie papierowej. Będzie to równoważne pod względem prawnym z tradycyjną przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru.

e-Doręczenia w ośrodkach pomocy społecznej

Jednostki pomocy społecznej obowiązuje termin 30 grudnia 2023 r. Do tego czasu muszą wprowadzić i przygotować do korzystania system e-Doręczeń w zakresie wymiany korespondencji pomiędzy podmiotami publicznymi. Natomiast w przypadku korespondencji z obywatelami, a więc wprowadzenia usługi hybrydowej, termin jest wydłużony do 1 października 2029 r. (art. 155 ust. 6 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych).

Co to jest adres do e-Doręczeń

Każdemu użytkownikowi  e-Doręczeń nadawany jest specjalny indywidualny adres doręczeń elektronicznych (ADE). Jest on weryfikowany, przypisany do jednego określonego podmiotu i nie może być zmieniany. Każdy adres będzie ADE będzie wpisywany do Bazy Adresów Elektronicznych (BAE).

 

Więcej informacji:

Krajowy system e-Doręczeń (Ministerstwo Cyfryzacji)

 

Standard publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego (Ministerstwo Cyfryzacji)

Ustawa o doręczeniach elektronicznych (pdf)

Komunikat Ministra Cyfryzacji z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie zmiany terminów wdrożenia systemu e-Doręczenia (pdf)

 

Comments are closed.