Bon energetyczny

Z uwagą śledzimy postępy prac legislacyjnych dotyczących projektu ustawy o Bonie energetycznym oraz zmiany niektórych innych ustaw z dnia 17 kwietnia 2024 r.

Aktualnie pracujemy nad dedykowanym rozwiązaniem, nowym modułem Oprogramowania do Obsługi Świadczeń, które pomoże w realizacji wypłat Bonu energetycznego. Przewidujemy, że będzie to realizowane z poziomu aplikacji do Świadczeń Rodzinnych.

Wersja Oprogramowania do Obsługi Świadczeń, umożliwiająca obsługę Bonu energetycznego będzie udostępniona w terminie, który umożliwi Państwu sprawną realizację tego zadania. 

Wszelkie informacje na temat dystrybucji nowej wersji oraz zasad korzystania z tego nowego rozwiązania będziemy przekazywać Państwu na bieżąco.

Dodatek osłonowy

w związku z podpisaniem przez Prezydenta ustawy o dodatku osłonowym w dn. 28.12.2021 r. informujemy, że trwają prace nad realizacją tego dodatku w aplikacji TT-Świadczenia. Będzie to oddzielny moduł programu z możliwością ustawienia osobnych uprawnień dla Użytkowników. Pierwszą wersję umożliwiającą wprowadzenie wniosku oraz weryfikację dochodów udostępnimy Państwu do dn. 10 stycznia 2022 r. Moduł będzie odpłatny, o cenie poinformujemy Państwa w najbliższym czasie.

Rodzinne wywiady środowiskowe

Aktualna wersja TT-Pomocy obsługuje rodzinne wywiady środowiskowe w wersji zgodnej z rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 8 kwietnia 2021 r. (tym samym uwzględnia zmiany obowiązujące od 15 listopada 2021 r.).

Najnowsze wersje wywiadów są już obsługiwane w aplikacji Totem. Aktualizacja powinna nastąpić automatycznie po uruchomieniu programu.

Usługa e-podatki: blokada operacji „udostępnij operacje dodatkowe”

Przekazujemy do Państwa wiadomości komunikat P. Naczelnik Wydziału Testów i Homologacji DI MRiPS z dnia 20 sierpnia 2021 r.:


Szanowni Państwo,

z uwagi na sygnalizowane przez organy właściwe liczne przypadki błędnych danych o dochodach osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a zwracanych w ramach udostępnionej przez Ministerstwo Finansów rozszerzonej usługi e-podatki (operacja udostepnijInformacjeDodatkowe), podjęta została decyzja o czasowym wyłączeniu/zablokowaniu możliwości dalszego pobierania przez jednostki danych z tego zakresu tj. tzw. dochodu osób rozliczających się w formie na karcie podatkowej lub ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych.
Zostaną Państwo poinformowani o ponownym włączeniu operacji.
Za utrudnienia przepraszamy.

Z poważaniem,

Katarzyna Kosiewicz
Naczelnik Wydziału Testów i Homologacji
Departament Informatyki
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Blokada sprawozdań Mk1 i Mk2 za rok 2021

W związku z komunikatem ogłoszonym przez Departament Informatyki MRiPS generowanie Mk1 oraz Mk2 za rok 2021 zostało zablokowane.

Przekazujemy do Państwa wiadomości komunikat P. Naczelnik Wydziału Testów i Homologacji DI MRiPS z dnia 11 lutego 2021 r.:


Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że zostało potwierdzone z p. Barbarą Leśniewską (naczelnik w DPS), że w 2021 roku DPS nie będzie zbierał meldunków kwartalnych MK1 i MK2, więc proszę, aby Państwo w swoich systemach dziedzinowych zablokowali te formularze.
Otrzymaliśmy również informację, że jednostki zostały o tym fakcie poinformowane.

Z poważaniem,


Katarzyna Kosiewicz
Naczelnik Wydziału Testów i Homologacji
Departament Informatyki
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej