Dodatek węglowy

Ze względu na rosnące ceny węgla w Polsce, osoby ogrzewające swoje gospodarstwa domowe węglem, mogą liczyć na dofinansowanie do jego zakupu.

Komu przysługuje dodatek węglowy?

Jednorazowe dofinansowanie zw. Dodatkiem węglowym przeznaczone jest dla gospodarstw domowych, których głównym źródłem ogrzewania jest:

 • ·         kocioł na paliwo stałe,
 •          kominek,
 •          koza,
 • ·         ogrzewacz powietrza,
 • ·         trzon kuchenny,
 • ·         piecokuchnia,
 • ·         kuchnia węglowa,
 • ·         piec kaflowy na paliwo stałe zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającymi co najmniej 85 procent węgla kamiennego.

Gospodarstwa domowe ogrzewające domy za pomocą innych źródeł ciepła, mogą składać wniosek o dopłaty do ogrzewania lub dodatek elektryczny.

Komu dodatek węglowy nie przysługuje?

Nie przysługuje ten rodzaj dodatku tym gospodarstwom domowym, które zakupiło paliwo stałe od przedsiębiorców, którzy:

 • ·         prowadzą działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu paliw oraz
 • ·         są wpisani do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych oraz
 • ·         sprzedają paliwa stałe dla gospodarstw domowych po cenie nie wyższej niż 996,60 zł brutto za tonę.
 • Wysokość dodatku węglowego

Gospodarstwo może otrzymać 3 tysiące zł, jednak wysokość dodatku węglowego jest uzależniona od kryterium dochodowego. Wnioski można składać od 17 sierpnia do 30 listopada 2022 r. Podmiot przyjmujący wnioski ma dwa miesiące na wypłatę dodatku, ale musi to zrobić nie później niż do 30 grudnia 2022 roku.

 

Aktualizacja 2023:

Minister Klimatu i Środowiska poinformowała, że w 2023 roku rząd nie planuje wprowadzenia dopłat do zakupu węgla, jak to miało miejsce w 2022 r. Jednak w sytuacji, gdy sytuacja na rynku ulegnie destabilizacji, program może zostać wprowadzony.

Comments are closed.