Pobierz zdalne wsparcie

Szanowni Klienci,

dbając o najwyższy poziom świadczenia usług utworzyliśmy dla Państwa specjalny dział Biura Obsługi Klienta. Prosimy o kontakt na adres e-mail: bok@top-team.pl. Zgłoszenia wysyłane na ten adres trafią bezpośrednio do Biura Obsługi Klienta, co usprawni proces i zapewni Państwu jeszcze lepszą i szybszą obsługę.

Biuro Obsługi Klienta
bok@top-team.pl

Usługi Grupowe

W związku z Państwa pytaniami dotyczącymi usług grupowych (modułu obsługi raportów grupowych) informujemy, że nie znamy dokładnego terminu ich udostępnienia przez MRPiPS.
Według wcześniejszych ustaleń ww. usługi miały być uruchomione na początku roku 2019.

Raportu grupowego MEN nie należy mylić z usługą MEN dostępną w menu "Empatia > Usługi" lub "Empatia > Usługi wersja 2" pod nazwą "Udostępnienie danych ucznia (usługa MEN)".

PIT-11 (24)

Aktualizacja programu PERSON wprowadzająca wydruki PIT-11 w wersji 24 jest już dostępna. Archiwum zawierające nowe wzorce formularzy należy rozpakować do folderu instalacyjnego aplikacji.

Klientów, którzy zainstalowali aktualizację przed 17 stycznia, prosimy o ponowne pobranie i rozpakowanie plików.

Usługi Grupowe

W programie Świadczenia Rodzinne zamieściliśmy moduł obsługi raportów grupowych (usług grupowych udostępnianych przez MRPiPS). Usługi te mają na celu monitorowanie sytuacji beneficjentów i ich rodzin w trakcie realizacji świadczeń. W ramach usług będziecie Państwo otrzymywać zestawienia osób, co do których zaistniały okoliczności mogące mieć wpływ na wypłatę świadczeń i realizację decyzji o przyznaniu świadczeń. Zestawienia osób będą przygotowywane w postaci tzw. raportów grupowych:

Obsługa raportów polega na:

Zgodnie z informacjami jakie uzyskaliśmy w MRPiPS, usługa MEN zostanie uruchomiona jako pierwsza, na początku 2019 roku. Usługa MEN zostanie uruchomiona dla obszarów Świadczeń Rodzinnych, Świadczeń wychowawczych, Świadczeń “Dobry Start” i będzie zawierała informację czy dziecko na które zostało przyznane świadczenie, jest uczniem - co jednoznacznie określa czy osoba przebywa na terenie naszego kraju. Każda jednostka będzie miała obowiązek odebrania i obsłużenia informacji, które zostaną przekazane w postaci wyżej wymienionego raportu.

Informujemy, iż w/w usługa będzie Państwu udostępniona odpłatnie po przekazaniu stosownego zgłoszenia. W razie pytań zapraszamy do kontaktu z Biurem Obsługi Klienta w godzinach 9-16, pn-pt.

Aktualizacja "Świadczeń Rodzinnych"

Aktualizacja dotycząca zmiany wysokości zasiłku dla opiekuna, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz kwoty dochodu z hektara przeliczeniowego za 2017 rok jest w przygotowaniu i wkrótce zostanie opublikowana.

Po ukazaniu się, aktualizacja będzie dostępna do zainstalowania przez TT-Menadżera. Informacja o dostępności nowej wersji pojawi się w bezpośrednio w aplikacji do obsługi świadczeń.

"Dobry start"

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz.U. z dnia 1 czerwca 2018 r. poz. 1061) informujemy, że udostępniliśmy Państwu możliwość realizacji obsługi tego świadczenia.

Moduł "Dobry start" stanowi część programu Świadczenia Rodzinne/Świadczenia Wychowawcze. Został Państwu udostępniony w ramach aktualizacji do programu Świadczenia Rodzinne dnia 27 czerwca 2018 r..

Aktywacja modułu jest możliwa po przesłaniu zamówienia do Top-Team TT drogą mailową. Uruchomienie modułu jest odpłatne.

Terminale mobilne

Otrzymaliśmy informację, że Departament Informatyki MRPiPS wydał zgodę na przeinstalowywanie systemu operacyjnego na terminalach mobilnych.
Oznacza to, że możecie Państwo instalować oprogramowanie TOTEM samodzielnie, bez zwracania się po login i hasło do Administratorów Wojewódzkich.

Informacje w sprawie RODO

W związku z pytaniami odnośnie do wejścia w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że Minister Cyfryzacji prowadzi w tej chwili proces legislacyjny mający na celu zapewnienie jego skutecznego stosowania w polskim porządku prawnym poprzez przyjęcie właściwych przepisów wewnętrznych.

Proces legislacyjny jest w tej chwili na etapie opiniowania. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie:
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12302951/katalog/12457712#12457712

W zakresie wyłączeń stosowania ww. rozporządzenia MRPiPS zgłosiło do Ministra Cyfryzacji:

 1. Potrzebę wyłączenia stosowania art. 13, 14, 21 ust. 1, 4, 5, 6 w obszarach SW, SR, FA, WRISPZ, KDR,
 2. Potrzebę wyłączenia stosowaniaw art. 13-15 ust. 1 i 3, 18, 19 i 21 w obszarze pomocy społecznej.

Ostateczna decyzja, czy uwzględnić uwagi MRPiPS, należy do Ministra Cyfryzacji. Szczegółowe wytyczne dotyczące wymagań względem działania Systemów Dziedzinowych z ww. obszarów będziemy mogli Państwu przekazać po zakończeniu procesu legislacyjnego.

Dzień Pracownika Socjalnego

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, obchodzonego 21 listopada, składamy najserdeczniejsze życzenia i dziękujemy za zaangażowanie, wrażliwość i trud włożony w pracę na rzecz osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Życzymy, by każdy dzień przynosił Państwu poczucie zadowolenia i satysfakcji z dobrze wypełnionego obowiązku względem drugiego człowieka.

Uzupełnienie instalacji Javy

Uprzejmie prosimy o uzupełnienie serwerowych instalacji JRE plikami znoszącymi ograniczenia dotyczące silnej kryptografii.

 1. Potrzebne pliki (JCE Unlimited Strength Jurisdiction Policy Files 8) można, po zaakceptowaniu właściwej licencji, pobrać ze strony producenta:
  Java Cryptography Extension (JCE) Unlimited Strength Jurisdiction Policy Files 8 Download
 2. Pobrane archiwum należy rozpakować. Spowoduje to powstanie folderu UnlimitedJCEPolicyJDK8 zawierającego pliki local_policy.jar i US_export_policy.jar
 3. Wyodrębnione pliki local_policy.jar i US_export_policy.jar należy skopiować do podkatalogu lib\security katalogu instalacyjnego Javy (np. do C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_102\lib\security)

Wprowadzone zmiany będą widoczne po ponownym uruchomieniu Tomcata.

Podmianę plików należy przeprowadzać po każdej aktualizacji JRE.

Silna kryptografia wymagana jest do komunikacji z Emp@tią, podpisywania wiadomości oraz szyfrowania zbiorów centralnych.

Usługa WAW

Usługa WAW jest nowością, jeśli chodzi o uzupełnianie sprawozdań publikowanych w CAS. Została zaimplementowana w systemie dziedzinowym (SD) TT-POMOC w wersji GP-1.04-1-10. Działa w tle i nie wymaga ingerencji Użytkownika. Proces tworzenia każdego sprawozdania składa się z trzech etapów i odbywa się zgodnie z harmonogramem:

 1. pobranie sprawozdania (warunkiem koniecznym jest aktualny certyfikat klienta CSiZS; instrukcje poniżej): obowiązujący limit pobrań to raz na dobę (co 24 godziny),
 2. uzupełnienie sprawozdania (co 6 godzin),
 3. wysłanie uzupełnionego wcześniej sprawozdania (co 12 godzin).

W celu uniknięcia przeciążenia serwera Tomcat, wymienione zadania startują nie wcześniej niż po godzinie od jego uruchomienia.

W ZWIĄZKU Z OBOWIĄZUJĄCYM HARMONOGRAMEM, AUTOMATYCZNE UZUPEŁNIANIE SPRAWOZDAŃ NIE NASTĘPUJE NATYCHMIAST PO ICH OPUBLIKOWANIU W CAS

Jak już wspomniano, warunkiem koniecznym dla pobrania sprawozdań jest aktualny certyfikat klienta CSiZS (Emp@tia). Poprawność certyfikatu można sprawdzić poprzez:

 1. wybranie z głównego menu opcji System → Dane użytkownika,
 2. zweryfikowanie daty ważności bieżącego certyfikatu w zakładce Emp@tia,
 3. jeśli okres ważności certyfikatu nie upłynął, należy sprawdzić możliwość pobierania wiadomości w Emp@tia → Wiadomości,
 4. jeśli wyświetla się informacja o błędzie, wówczas certyfikat jest nieważny, nawet jeśli nie upłynął okres jego ważności,
 5. jeśli certyfikat jest nieważny, wybieramy System → Dane użytkownika, przechodzimy na zakładkę Emp@tia, uzupełniamy dane użytkownika zgodnymi z Modułem Zarządzania Tożsamością (MZT) oraz wybieramy przycisk Odnów certyfikat systemu dziedzinowego; następnie postępujemy zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie.