Pobierz zdalne wsparcie

Biuro Obsługi Klienta

Szanowni Klienci,

dbając o najwyższy poziom świadczenia usług utworzyliśmy dla Państwa specjalny dział Biura Obsługi Klienta. Prosimy o kontakt na adres e‑mail: bok@top-team.pl. Zgłoszenia wysyłane na ten adres trafią bezpośrednio do Biura Obsługi Klienta, co usprawni proces i zapewni Państwu jeszcze lepszą i szybszą obsługę.

Biuro Obsługi Klienta
bok@top-team.pl

Szkolenia 2022

Jeśli interesuje Państwa możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych przez udział w warsztatach i szkoleniach z obsługi oprogramowania TOP-TEAM TT w roku 2022, proponujemy wypełnienie krótkiej ankiety, która daje Państwu możliwość wpływania na ofertę szkoleniową i dostosowania jej do Państwa indywidualnych preferencji.

Odpowiedzi na kilka pytań dotyczących szkoleń pozwolą nam stworzyć zindywidualizowaną propozycję dostosowaną do Państwa potrzeb i oczekiwań.

-> Więcej informacji oraz ankieta

Firebird - konieczna aktualizacja

Bardzo prosimy o zaktualizowanie Firebirda do najnowszej wersji 2.5.x. Na dziś jest to wersja 2.5.9.
Potrzebne pliki można pobrać ze strony https://firebirdsql.org/en/firebird-2-5/.

Aktualizacja jest wymagana ze względu na przyszłą zmianę w sposobie uzupełniania zestawów WAW.

Przy okazji gorąco zachęcamy do wykonania kopii baz danych wszystkich naszych programów.

Rodzinne wywiady środowiskowe

Szanowni Państwo,

aktualna wersja TT-Pomocy obsługuje rodzinne wywiady środowiskowe w wersji zgodnej z rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 8 kwietnia 2021 r. (tym samym uwzględnia zmiany obowiązujące od 15 listopada 2021 r.).

Obsługa wywiadów mobilnych zostanie wprowadzona w ciągu 3-4 tygodni (dotyczy aplikacji Totem).

Usługa e-podatki: blokada opracji "udostępnij operacje dodatkowe"

Komunikat p. Naczelnik Wydziału Testów i Homologacji DI MRiPS z dnia 20 sierpnia 2021 r.:


Szanowni Państwo,

z uwagi na sygnalizowane przez organy właściwe liczne przypadki błędnych danych o dochodach osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a zwracanych w ramach udostępnionej przez Ministerstwo Finansów rozszerzonej usługi e-podatki (operacja udostepnijInformacjeDodatkowe), podjęta została decyzja o czasowym wyłączeniu/zablokowaniu możliwości dalszego pobierania przez jednostki danych z tego zakresu tj. tzw. dochodu osób rozliczających się w formie na karcie podatkowej lub ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych.
Zostaną Państwo poinformowani o ponownym włączeniu operacji.
Za utrudnienia przepraszamy.

z poważaniem

Katarzyna Kosiewicz
Naczelnik Wydziału Testów i Homologacji
Departament Informatyki
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Usługa weryfikacji w NFZ

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że aktualnie nie jest dostępna usługa weryfikacji w NFZ.
Niniejsza sytuacja została zgłoszona do Gestora tej usługi.

Blokada sprawozdań Mk1 i Mk2 za rok 2021

Komunikat p. Naczelnik Wydziału Testów i Homologacji DI MRiPS z dnia 11 lutego 2021 r.:


Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że zostało potwierdzone z p. Barbarą Leśniewską (naczelnik w DPS), że w 2021 roku DPS nie będzie zbierał meldunków kwartalnych MK1 i MK2, więc proszę, aby Państwo w swoich systemach dziedzinowych zablokowali te formularze.
Otrzymaliśmy również informację, że jednostki zostały o tym fakcie poinformowane.

z poważaniem
Katarzyna Kosiewicz
Naczelnik Wydziału Testów i Homologacji
Departament Informatyki
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej


W związku z powyższym komunikatem generowanie Mk1 oraz Mk2 za rok 2021 zostało zablokowane.

Tomcat - konfiguracja SSL

Specjalnie dla Państwa uzupełniliśmy podręcznik TT-Menadżera o instrukcję, jak skonfigurować Tomcata do pracy zdalnej.

Po szczegóły odsyłamy do Rozdziału 2.3. dokumentacji.

W razie problemów uprzejmie prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.

"Dobry start"

Informujemy, że udostępniliśmy formularz zamówienia na aktywację modułu Dobry Start do obsługi świadczeń przyznawanych na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. 2018 poz.1061).

Wypełniony i podpisany formularz prosimy przesłać na adres mailowy: firma@top-team.pl lub na adres pocztowy: Top-Team TT Sp. z o.o., ul. Górczewska 222 lok. 271, 01-460 Warszawa.

Aktywacja modułu nastąpi pod otrzymaniu zamówienia.

Usługi Grupowe

W programie Świadczenia Rodzinne zamieściliśmy moduł obsługi raportów grupowych (usług grupowych udostępnianych przez MRPiPS). Usługi te mają na celu monitorowanie sytuacji beneficjentów i ich rodzin w trakcie realizacji świadczeń. W ramach usług będziecie Państwo otrzymywać zestawienia osób, co do których zaistniały okoliczności mogące mieć wpływ na wypłatę świadczeń i realizację decyzji o przyznaniu świadczeń. Zestawienia osób będą przygotowywane w postaci tzw. raportów grupowych:

Obsługa raportów polega na:

Zgodnie z informacjami jakie uzyskaliśmy w MRPiPS, usługa MEN zostanie uruchomiona jako pierwsza, na początku 2019 roku. Usługa MEN zostanie uruchomiona dla obszarów Świadczeń Rodzinnych, Świadczeń wychowawczych, Świadczeń “Dobry Start” i będzie zawierała informację czy dziecko na które zostało przyznane świadczenie, jest uczniem - co jednoznacznie określa czy osoba przebywa na terenie naszego kraju. Każda jednostka będzie miała obowiązek odebrania i obsłużenia informacji, które zostaną przekazane w postaci wyżej wymienionego raportu.

Informujemy, iż w/w usługa będzie Państwu udostępniona odpłatnie po przekazaniu stosownego zgłoszenia. W razie pytań zapraszamy do kontaktu z Biurem Obsługi Klienta w godzinach 9-16, pn-pt.

"Dobry start"

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz.U. z dnia 1 czerwca 2018 r. poz. 1061) informujemy, że udostępniliśmy Państwu możliwość realizacji obsługi tego świadczenia.

Moduł "Dobry start" stanowi część programu Świadczenia Rodzinne/Świadczenia Wychowawcze. Został Państwu udostępniony w ramach aktualizacji do programu Świadczenia Rodzinne dnia 27 czerwca 2018 r..

Aktywacja modułu jest możliwa po przesłaniu zamówienia do Top-Team TT drogą mailową. Uruchomienie modułu jest odpłatne.

Terminale mobilne

Otrzymaliśmy informację, że Departament Informatyki MRPiPS wydał zgodę na przeinstalowywanie systemu operacyjnego na terminalach mobilnych.
Oznacza to, że możecie Państwo instalować oprogramowanie TOTEM samodzielnie, bez zwracania się po login i hasło do Administratorów Wojewódzkich.

Informacje w sprawie RODO

W związku z pytaniami odnośnie do wejścia w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że Minister Cyfryzacji prowadzi w tej chwili proces legislacyjny mający na celu zapewnienie jego skutecznego stosowania w polskim porządku prawnym poprzez przyjęcie właściwych przepisów wewnętrznych.

Proces legislacyjny jest w tej chwili na etapie opiniowania. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie:
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/agent.xsp?symbol=RPL&Id=RM-10-168-18

W zakresie wyłączeń stosowania ww. rozporządzenia MRPiPS zgłosiło do Ministra Cyfryzacji:

  1. Potrzebę wyłączenia stosowania art. 13, 14, 21 ust. 1, 4, 5, 6 w obszarach SW, SR, FA, WRISPZ, KDR,
  2. Potrzebę wyłączenia stosowaniaw art. 13-15 ust. 1 i 3, 18, 19 i 21 w obszarze pomocy społecznej.

Ostateczna decyzja, czy uwzględnić uwagi MRPiPS, należy do Ministra Cyfryzacji. Szczegółowe wytyczne dotyczące wymagań względem działania Systemów Dziedzinowych z ww. obszarów będziemy mogli Państwu przekazać po zakończeniu procesu legislacyjnego.

Usługa WAW

Usługa WAW jest nowością, jeśli chodzi o uzupełnianie sprawozdań publikowanych w CAS. Została zaimplementowana w systemie dziedzinowym (SD) TT-POMOC w wersji GP-1.04-1-10. Działa w tle i nie wymaga ingerencji Użytkownika. Proces tworzenia każdego sprawozdania składa się z trzech etapów i odbywa się zgodnie z harmonogramem:

  1. pobranie sprawozdania (warunkiem koniecznym jest aktualny certyfikat klienta CSiZS; instrukcje poniżej): obowiązujący limit pobrań to raz na dobę (co 24 godziny),
  2. uzupełnienie sprawozdania (co 6 godzin),
  3. wysłanie uzupełnionego wcześniej sprawozdania (co 12 godzin).

W celu uniknięcia przeciążenia serwera Tomcat, wymienione zadania startują nie wcześniej niż po godzinie od jego uruchomienia.

W ZWIĄZKU Z OBOWIĄZUJĄCYM HARMONOGRAMEM, AUTOMATYCZNE UZUPEŁNIANIE SPRAWOZDAŃ NIE NASTĘPUJE NATYCHMIAST PO ICH OPUBLIKOWANIU W CAS

Jak już wspomniano, warunkiem koniecznym dla pobrania sprawozdań jest aktualny certyfikat klienta CSiZS (Emp@tia). Poprawność certyfikatu można sprawdzić poprzez:

  1. wybranie z głównego menu opcji System → Dane użytkownika,
  2. zweryfikowanie daty ważności bieżącego certyfikatu w zakładce Emp@tia,
  3. jeśli okres ważności certyfikatu nie upłynął, należy sprawdzić możliwość pobierania wiadomości w Emp@tia → Wiadomości,
  4. jeśli wyświetla się informacja o błędzie, wówczas certyfikat jest nieważny, nawet jeśli nie upłynął okres jego ważności,
  5. jeśli certyfikat jest nieważny, wybieramy System → Dane użytkownika, przechodzimy na zakładkę Emp@tia, uzupełniamy dane użytkownika zgodnymi z Modułem Zarządzania Tożsamością (MZT) oraz wybieramy przycisk Odnów certyfikat systemu dziedzinowego; następnie postępujemy zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie.