Pobierz zdalne wsparcie

Aktualizacja "Świadczeń Rodzinnych"

Aktualizacja dotycząca zmiany wysokości zasiłku dla opiekuna, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz kwoty dochodu z hektara przeliczeniowego za 2017 rok jest w przygotowaniu i wkrótce zostanie opublikowana.

Po ukazaniu się, aktualizacja będzie dostępna do zainstalowania przez TT-Menadżera. Informacja o dostępności nowej wersji pojawi się w bezpośrednio w aplikacji do obsługi świadczeń.

"Dobry start"

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz.U. z dnia 1 czerwca 2018 r. poz. 1061) informujemy, że udostępniliśmy Państwu możliwość realizacji obsługi tego świadczenia.

Moduł "Dobry start" stanowi część programu Świadczenia Rodzinne/Świadczenia Wychowawcze. Został Państwu udostępniony w ramach aktualizacji do programu Świadczenia Rodzinne dnia 27 czerwca 2018 r..

Aktywacja modułu jest możliwa po przesłaniu zamówienia do Top-Team TT drogą mailową. Uruchomienie modułu jest odpłatne.

Terminale mobilne

Otrzymaliśmy informację, że Departament Informatyki MRPiPS wydał zgodę na przeinstalowywanie systemu operacyjnego na terminalach mobilnych.
Oznacza to, że możecie Państwo instalować oprogramowanie TOTEM samodzielnie, bez zwracania się po login i hasło do Administratorów Wojewódzkich.

Informacje w sprawie RODO

W związku z pytaniami odnośnie do wejścia w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że Minister Cyfryzacji prowadzi w tej chwili proces legislacyjny mający na celu zapewnienie jego skutecznego stosowania w polskim porządku prawnym poprzez przyjęcie właściwych przepisów wewnętrznych.

Proces legislacyjny jest w tej chwili na etapie opiniowania. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie:
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12302951/katalog/12457712#12457712

W zakresie wyłączeń stosowania ww. rozporządzenia MRPiPS zgłosiło do Ministra Cyfryzacji:

 1. Potrzebę wyłączenia stosowania art. 13, 14, 21 ust. 1, 4, 5, 6 w obszarach SW, SR, FA, WRISPZ, KDR,
 2. Potrzebę wyłączenia stosowaniaw art. 13-15 ust. 1 i 3, 18, 19 i 21 w obszarze pomocy społecznej.

Ostateczna decyzja, czy uwzględnić uwagi MRPiPS, należy do Ministra Cyfryzacji. Szczegółowe wytyczne dotyczące wymagań względem działania Systemów Dziedzinowych z ww. obszarów będziemy mogli Państwu przekazać po zakończeniu procesu legislacyjnego.

Dzień Pracownika Socjalnego

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, obchodzonego 21 listopada, składamy najserdeczniejsze życzenia i dziękujemy za zaangażowanie, wrażliwość i trud włożony w pracę na rzecz osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Życzymy, by każdy dzień przynosił Państwu poczucie zadowolenia i satysfakcji z dobrze wypełnionego obowiązku względem drugiego człowieka.

Uzupełnienie instalacji Javy

Uprzejmie prosimy o uzupełnienie serwerowych instalacji JRE plikami znoszącymi ograniczenia dotyczące silnej kryptografii.

 1. Potrzebne pliki (JCE Unlimited Strength Jurisdiction Policy Files 8) można, po zaakceptowaniu właściwej licencji, pobrać ze strony producenta:
  Java Cryptography Extension (JCE) Unlimited Strength Jurisdiction Policy Files 8 Download
 2. Pobrane archiwum należy rozpakować. Spowoduje to powstanie folderu UnlimitedJCEPolicyJDK8 zawierającego pliki local_policy.jar i US_export_policy.jar
 3. Wyodrębnione pliki local_policy.jar i US_export_policy.jar należy skopiować do podkatalogu lib\security katalogu instalacyjnego Javy (np. do C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_102\lib\security)

Wprowadzone zmiany będą widoczne po ponownym uruchomieniu Tomcata.

Podmianę plików należy przeprowadzać po każdej aktualizacji JRE.

Silna kryptografia wymagana jest do komunikacji z Emp@tią, podpisywania wiadomości oraz szyfrowania zbiorów centralnych.

Usługa WAW

Usługa WAW jest nowością, jeśli chodzi o uzupełnianie sprawozdań publikowanych w CAS. Została zaimplementowana w systemie dziedzinowym (SD) TT-POMOC w wersji GP-1.04-1-10. Działa w tle i nie wymaga ingerencji Użytkownika. Proces tworzenia każdego sprawozdania składa się z trzech etapów i odbywa się zgodnie z harmonogramem:

 1. pobranie sprawozdania (warunkiem koniecznym jest aktualny certyfikat klienta CSiZS; instrukcje poniżej): obowiązujący limit pobrań to raz na dobę (co 24 godziny),
 2. uzupełnienie sprawozdania (co 6 godzin),
 3. wysłanie uzupełnionego wcześniej sprawozdania (co 12 godzin).

W celu uniknięcia przeciążenia serwera Tomcat, wymienione zadania startują nie wcześniej niż po godzinie od jego uruchomienia.

W ZWIĄZKU Z OBOWIĄZUJĄCYM HARMONOGRAMEM, AUTOMATYCZNE UZUPEŁNIANIE SPRAWOZDAŃ NIE NASTĘPUJE NATYCHMIAST PO ICH OPUBLIKOWANIU W CAS

Jak już wspomniano, warunkiem koniecznym dla pobrania sprawozdań jest aktualny certyfikat klienta CSiZS (Emp@tia). Poprawność certyfikatu można sprawdzić poprzez:

 1. wybranie z głównego menu opcji System → Dane użytkownika,
 2. zweryfikowanie daty ważności bieżącego certyfikatu w zakładce Emp@tia,
 3. jeśli okres ważności certyfikatu nie upłynął, należy sprawdzić możliwość pobierania wiadomości w Emp@tia → Wiadomości,
 4. jeśli wyświetla się informacja o błędzie, wówczas certyfikat jest nieważny, nawet jeśli nie upłynął okres jego ważności,
 5. jeśli certyfikat jest nieważny, wybieramy System → Dane użytkownika, przechodzimy na zakładkę Emp@tia, uzupełniamy dane użytkownika zgodnymi z Modułem Zarządzania Tożsamością (MZT) oraz wybieramy przycisk Odnów certyfikat systemu dziedzinowego; następnie postępujemy zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie.