Pobierz zdalne wsparcie

Biuro Obsługi Klienta

Szanowni Klienci,

dbając o najwyższy poziom świadczenia usług utworzyliśmy dla Państwa specjalny dział Biura Obsługi Klienta. Prosimy o kontakt na adres e‑mail: bok@top-team.pl. Zgłoszenia wysyłane na ten adres trafią bezpośrednio do Biura Obsługi Klienta, co usprawni proces i zapewni Państwu jeszcze lepszą i szybszą obsługę.

Biuro Obsługi Klienta
bok@top-team.pl

Java - konieczna aktualizacja

Bardzo prosimy o zaktualizowanie Javy do wersji 8u122 lub nowszej. Wersja ta wprowadza domyślną obsługę protokołu TLS 1.2.
Potrzebne pliki można pobrać ze strony https://www.oracle.com/java/technologies/javase/javase8-archive-downloads.html

Zgodnie z informacjami, jakie dostaliśmy z Departamentu Informatyki MRPiPS, obsługa TLS 1.0 i TLS 1.1 przez serwery Emp@tii została ostatecznie wyłączona 9 października 2020 r. w godzinach wieczornych.

Firebird - konieczna aktualizacja

Bardzo prosimy o zaktualizowanie Firebirda do najnowszej wersji 2.5.x. Na dziś jest to wersja 2.5.9.
Potrzebne pliki można pobrać ze strony https://firebirdsql.org/en/firebird-2-5/.

Aktualizacja jest wymagana ze względu na przyszłą zmianę w sposobie uzupełniania zestawów WAW.

Przy okazji gorąco zachęcamy do wykonania kopii baz danych wszystkich naszych programów.

Komunikat w CAS do użytkowników obszaru SR/SW/FA

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że usługa NFZ  jest już dostępna.

Z poważaniem,
Agnieszka Wróbel
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Tomcat: konfiguracja SSL

Specjalnie dla Państwa uzupełniliśmy podręcznik TT-Menadżera o instrukcję, jak skonfigurować Tomcata do pracy zdalnej.

Po szczegóły odsyłamy do Rozdziału 2.3. dokumentacji.

W razie problemów uprzejmie prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.

Firefox 74: błędny separator dziesiętny

Szanowni Państwo,

w wyniku poważnego błędu w przeglądarce Firefox, część naszych aplikacji może nie działać prawidłowo. Problem powinien zostać wyeliminowany w kolejnej wersji.
Do czasu ukazania się Firefoxa w wersji 75, zalecamy korzystanie z wersji 73, ew. innej przeglądarki (np. Chrome, Edge'a lub Opery).

GUS: przygotowanie do spisu ludności 2021 r.

Szanowni Państwo,

na stronie https://cs.stat.gov.pl/sps/ została podana informacja o zmianie struktury wysyłanego pliku.
Wszelkie poprawki postaramy się wprowadzić do końca biężacego tygodnia.
Aktualizacja programu TT-POMOC powinna pojawić się w poniedziałek 10 lutego.
Za wszelkie niedogodności przepraszamy.

PIT-11 (25)

Aktualizacja programu PERSON wprowadzająca wydruki PIT-11 w wersji 25 jest już dostępna. Archiwum zawierające nowe wzorce formularzy należy rozpakować do folderu instalacyjnego aplikacji.

Klientów, którzy ściągnęli aktualizację wcześniej niż 21 stycznia o 14:50, prosimy o ponowne pobranie i rozpakowanie plików.

Komunikat w CAS dla obszaru PS

Szanowni Państwo,

pragniemy przypomnieć o zmienionym terminie zbierania zbiorów centralnych (ZBC) za IV kwartał, z obszaru Pomocy Społecznej (PS). Termin przekazania ZBC z obszaru PS, z poziomu Jednostki Organizacyjnej Pomocy Społecznej na poziom Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego za IV kwartał upływa 31 stycznia 2020 r.
W związku z powyższym uprzejmie prosimy o dotrzymanie terminu przekazania danych z Państwa jednostki na poziom Urzędu Wojewódzkiego.

Ponadto zmianie ulega termin przekazania scalonego ZBC z poziomu WPS UW do poziomu MRPiPS. Upływa on 5 lutego 2020 r.

Sprawozdania: "Posiłek w szkole i w domu" oraz "MRPiPS-03-R"

Szanowni Państwo,

właśnie otrzymaliśmy schematy dla sprawozdań z programu "Posiłek w szkole i w domu" oraz "MRPiPS-03-R".
Planujemy udostępnienie ich implementacji na kanale dev w drugim tygodniu grudnia 2019 r. (tj. 9-13 grudnia).

Komunikat MRPiPS w sprawie ZUS

Dzień dobry,
Informujemy, że w dniu dzisiejszym usługa ZUS została przywrócona i działa poprawnie.

Wydział Testów i Homologacji
Departament Informatyki
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Komunikat w CAS dla obszaru: SW/SR/SDS/FA

W dniu dzisiejszym został wystawiony następujący komunikatu w CAS dla obszaru: SW/SR/SDS/FA.

Czynności do wykonania przed nowym okresem świadczeniowym rozpoczynającym się od 1.07.2019 r.:

 1. Pobrać aktualny system dziedzinowy (SD) obsługujący zmiany obowiązujące od 01.07.2019 r. – w załączniku do wiadomości są podane najbardziej aktualne wersje SD;
 2. Pobrać/wczytać/obsłużyć wnioski elektroniczne za obowiązujący okres świadczeniowy z PIU Emp@tia;
 3. Zrobić i zarchiwizować kopie bazy;
 4. Sprawdzić, czy posiadają Państwo aktywny certyfikat systemu Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego Emp@tia (CSIZS), w przypadku braku aktywnego certyfikatu należy go odnowić w SD;
 5. Sprawdzić poprawność danych (adres jednostki) w MZT CSIZS (Moduł Zarządzania Tożsamością CSIZS);
 6. Sprawdzić, czy w Państwa SD numer konta, z którego są realizowane przelewy 500+ i SDS, jest prawidłowo oznaczony jako:
  1. Świadczenie wychowawcze – dodatkowa adnotacja „R.500+”
  2. Świadczenia Dobry Start – dodatkowa adnotacja „PDS”
  3. Wspólny przelew 500+ i SDS – dodatkowa adnotacja „R.500+PDS”
  jest to niezbędne, aby ww. świadczenia były zwolnione z administracyjnego postępowania egzekucyjnego;

Nowy okres świadczeniowy jest obsługiwany przez aktualne wersje aplikacji dostępne na kanale "dev".

Sprawozdanie jednorazowe w CAS z 26 czerwca 2019 r.

Szanowni Państwo! W poniższej tabeli zamieszczamy zapytania ułatwiające sporządzenie sprawozdania jednorazowego opublikowanego w CAS w dniu dzisiejszym.

Świadczenie Liczba beneficjentów w wieku 60+ Roczna kwota świadczenia w zł
1 2
zasiłek stały 1 w01.sql
zasiłek okresowy 2 w02.sql
zasiłek celowy 3 w03.sql
specjalny zasiłek celowy 4 w04.sql
razem 5 w05.sql

Wynik zapytania uzyskać można m.in. przez skopiowanie treści z odpowiedniego pliku do System->Zapytania SQL->Wykonaj zapytanie SQL.

Dobry Start

Informujemy, że udostępniliśmy formularz zamówienia na aktywację modułu Dobry Start do obsługi świadczeń przyznawanych na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. 2018 poz.1061).

Wypełniony i podpisany formularz prosimy przesłać na adres mailowy: firma@top-team.pl lub na adres pocztowy: Top-Team TT Sp. z o.o., ul. Górczewska 222 lok. 271, 01-460 Warszawa.

Aktywacja modułu nastąpi pod otrzymaniu zamówienia.

Usługi Grupowe

W związku z Państwa pytaniami dotyczącymi usług grupowych (modułu obsługi raportów grupowych) informujemy, że nie znamy dokładnego terminu ich udostępnienia przez MRPiPS.
Według wcześniejszych ustaleń ww. usługi miały być uruchomione na początku roku 2019.

Raportu grupowego MEN nie należy mylić z usługą MEN dostępną w menu "Empatia > Usługi" lub "Empatia > Usługi wersja 2" pod nazwą "Udostępnienie danych ucznia (usługa MEN)".

PIT-11 (24)

Aktualizacja programu PERSON wprowadzająca wydruki PIT-11 w wersji 24 jest już dostępna. Archiwum zawierające nowe wzorce formularzy należy rozpakować do folderu instalacyjnego aplikacji.

Klientów, którzy zainstalowali aktualizację przed 17 stycznia, prosimy o ponowne pobranie i rozpakowanie plików.

Usługi Grupowe

W programie Świadczenia Rodzinne zamieściliśmy moduł obsługi raportów grupowych (usług grupowych udostępnianych przez MRPiPS). Usługi te mają na celu monitorowanie sytuacji beneficjentów i ich rodzin w trakcie realizacji świadczeń. W ramach usług będziecie Państwo otrzymywać zestawienia osób, co do których zaistniały okoliczności mogące mieć wpływ na wypłatę świadczeń i realizację decyzji o przyznaniu świadczeń. Zestawienia osób będą przygotowywane w postaci tzw. raportów grupowych:

Obsługa raportów polega na:

Zgodnie z informacjami jakie uzyskaliśmy w MRPiPS, usługa MEN zostanie uruchomiona jako pierwsza, na początku 2019 roku. Usługa MEN zostanie uruchomiona dla obszarów Świadczeń Rodzinnych, Świadczeń wychowawczych, Świadczeń “Dobry Start” i będzie zawierała informację czy dziecko na które zostało przyznane świadczenie, jest uczniem - co jednoznacznie określa czy osoba przebywa na terenie naszego kraju. Każda jednostka będzie miała obowiązek odebrania i obsłużenia informacji, które zostaną przekazane w postaci wyżej wymienionego raportu.

Informujemy, iż w/w usługa będzie Państwu udostępniona odpłatnie po przekazaniu stosownego zgłoszenia. W razie pytań zapraszamy do kontaktu z Biurem Obsługi Klienta w godzinach 9-16, pn-pt.

"Dobry start"

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz.U. z dnia 1 czerwca 2018 r. poz. 1061) informujemy, że udostępniliśmy Państwu możliwość realizacji obsługi tego świadczenia.

Moduł "Dobry start" stanowi część programu Świadczenia Rodzinne/Świadczenia Wychowawcze. Został Państwu udostępniony w ramach aktualizacji do programu Świadczenia Rodzinne dnia 27 czerwca 2018 r..

Aktywacja modułu jest możliwa po przesłaniu zamówienia do Top-Team TT drogą mailową. Uruchomienie modułu jest odpłatne.

Terminale mobilne

Otrzymaliśmy informację, że Departament Informatyki MRPiPS wydał zgodę na przeinstalowywanie systemu operacyjnego na terminalach mobilnych.
Oznacza to, że możecie Państwo instalować oprogramowanie TOTEM samodzielnie, bez zwracania się po login i hasło do Administratorów Wojewódzkich.

Informacje w sprawie RODO

W związku z pytaniami odnośnie do wejścia w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że Minister Cyfryzacji prowadzi w tej chwili proces legislacyjny mający na celu zapewnienie jego skutecznego stosowania w polskim porządku prawnym poprzez przyjęcie właściwych przepisów wewnętrznych.

Proces legislacyjny jest w tej chwili na etapie opiniowania. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie:
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/agent.xsp?symbol=RPL&Id=RM-10-168-18

W zakresie wyłączeń stosowania ww. rozporządzenia MRPiPS zgłosiło do Ministra Cyfryzacji:

 1. Potrzebę wyłączenia stosowania art. 13, 14, 21 ust. 1, 4, 5, 6 w obszarach SW, SR, FA, WRISPZ, KDR,
 2. Potrzebę wyłączenia stosowaniaw art. 13-15 ust. 1 i 3, 18, 19 i 21 w obszarze pomocy społecznej.

Ostateczna decyzja, czy uwzględnić uwagi MRPiPS, należy do Ministra Cyfryzacji. Szczegółowe wytyczne dotyczące wymagań względem działania Systemów Dziedzinowych z ww. obszarów będziemy mogli Państwu przekazać po zakończeniu procesu legislacyjnego.

Usługa WAW

Usługa WAW jest nowością, jeśli chodzi o uzupełnianie sprawozdań publikowanych w CAS. Została zaimplementowana w systemie dziedzinowym (SD) TT-POMOC w wersji GP-1.04-1-10. Działa w tle i nie wymaga ingerencji Użytkownika. Proces tworzenia każdego sprawozdania składa się z trzech etapów i odbywa się zgodnie z harmonogramem:

 1. pobranie sprawozdania (warunkiem koniecznym jest aktualny certyfikat klienta CSiZS; instrukcje poniżej): obowiązujący limit pobrań to raz na dobę (co 24 godziny),
 2. uzupełnienie sprawozdania (co 6 godzin),
 3. wysłanie uzupełnionego wcześniej sprawozdania (co 12 godzin).

W celu uniknięcia przeciążenia serwera Tomcat, wymienione zadania startują nie wcześniej niż po godzinie od jego uruchomienia.

W ZWIĄZKU Z OBOWIĄZUJĄCYM HARMONOGRAMEM, AUTOMATYCZNE UZUPEŁNIANIE SPRAWOZDAŃ NIE NASTĘPUJE NATYCHMIAST PO ICH OPUBLIKOWANIU W CAS

Jak już wspomniano, warunkiem koniecznym dla pobrania sprawozdań jest aktualny certyfikat klienta CSiZS (Emp@tia). Poprawność certyfikatu można sprawdzić poprzez:

 1. wybranie z głównego menu opcji System → Dane użytkownika,
 2. zweryfikowanie daty ważności bieżącego certyfikatu w zakładce Emp@tia,
 3. jeśli okres ważności certyfikatu nie upłynął, należy sprawdzić możliwość pobierania wiadomości w Emp@tia → Wiadomości,
 4. jeśli wyświetla się informacja o błędzie, wówczas certyfikat jest nieważny, nawet jeśli nie upłynął okres jego ważności,
 5. jeśli certyfikat jest nieważny, wybieramy System → Dane użytkownika, przechodzimy na zakładkę Emp@tia, uzupełniamy dane użytkownika zgodnymi z Modułem Zarządzania Tożsamością (MZT) oraz wybieramy przycisk Odnów certyfikat systemu dziedzinowego; następnie postępujemy zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie.