Pobierz zdalne wsparcie

Opis programu:

"TT-Pomoc" to program służący do zarządzania bazą danych osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej. Został wykonany zgodnie z wymaganiami HOMOLOGACYJNYMI i zawiera wszystkie niezbędne elementy określone przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jest prosty w obsłudze i nie sprawia kłopotu użytkownikom bez specjalistycznego przygotowania z zakresu informatyki.


Obszar:

Ewidencja i pełna obsługa osób uprawnionych do otrzymywania zasiłków z POMOCY SPOŁECZNEJ


Proces decyzyjny:


Sprawozdawczość:

Kwartalna w postaci druku zgodnego z wymaganiami Ministerstwa Pomocy Społecznej w formie elektronicznej w postaci zdefiniowanego przesyłu XML, wymaganego zbioru centralnego oraz dodatkowe sprawozdania miesięczne.


Nadzór autorski:

Firma proponuje sprawowanie nadzoru autorskiego.
Umowa o sprawowaniu nadzoru autorskiego obejmuje:

  1. Dostarczanie nowych wersji programu wynikających z:
    • zmian w postępie technicznym
    • dodatkowych wymagań użytkowników wykraczających poza wymagania homologacyjne i nie kolidujących z nimi
  2. Szkolenie pracowników UŻYTKOWNIKA z zakresu użytkowania programu i zmian wprowadzonych w dostarczanych nowych wersjach programu - w siedzibie TOP-TEAM bezpłatnie.

Do pobrania:


Wersja demo:

Wersja dla osób, które nie posiadają blokady na wyskakujące okienka w przeglądarce internetowej - http://dema.ttserver.pl/pomost

Wersja dla osób, które posiadają blokadę na wyskakujące okienka w przeglądarce internetowej - w tym przypadku dla zapewnienia prawidłowego działania programu prosimy o nie korzystanie z przycisków nawigacji przeglądarki - http://dema.ttserver.pl/pomost/velocity/login.vm

W programie utworzonych jest dwóch użytkowników:

Aby uzyskać dane do logowania prosimy o kontakt z firmą.


Polecamy również pozostałe programy Top-Team TT!