Pobierz zdalne wsparcie

Opis programu:

Program "TT-Fundusz Alimentacyjny" został stworzony w celu ułatwienia przyznawania, obsługi i wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Program wkrótce zostanie przekazany do testów w Ministerstwie.


Wybrane funkcje:


Nadzór autorski

W przypadku podpisania umowy z firmą Top-Team umowy o nadzór autorski, licencja na program oraz późniejsze aktualizacje udostępniamy BEZPŁATNIE. Umowa o sprawowaniu nadzoru autorskiego obejmuje:

  1. Dostarczanie nowych wersji programu wynikających z:
    • zmian w postępie technicznym,
    • dodatkowych wymagań użytkowników,
    • zmian przepisów prawa.
  2. Szkolenie pracowników UŻYTKOWNIKA z zakresu użytkowania programu i zmian wprowadzonych w dostarczanych nowych wersjach programu - w siedzibie TOP-TEAM bezpłatnie.

Polecamy również pozostałe programy Top-Team TT!