Pobierz zdalne wsparcie

"Świadczenia Rodzinne"
Moduły programu:
  1. świadczenia rodzinne - Program do obsługi świadczeń rodzinnych. Homologowany przez MRPiPS.
  2. świadczenia wychowawcze - Program do obsługi świadczeń wychowawczych wypłacanych w ramach programu 500+. Posiada akceptację MRPiPS.
  3. Dobry Start - Moduł do obsługi świadczenia z rządowego programu "Dobry Start". Posiada akceptację MRPiPS.
Moduły można zainstalować jako jeden wspólny program bądź dwa niezależne programy.
"eDPS"
Nowoczesne oprogramowanie wspomagające pracę Domów Pomocy Społecznej
"TT-Fundusz-Alimentacyjny"
Program do obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego
"TT-Manager"
Narzędzie do instalacji, aktualizacji i konfiguracji programów Top-Team TT
"TT-Mieszkanie"
Program umożliwiający obsługę dodatków mieszkaniowych oraz energetycznych
"TT-Niebieska Karta"
Program umożliwiający realizację zadań w ramach procedury "Niebieska Karta"
"TT-Pomoc"
Program służący do zarządzania bazą danych osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej. Posiada dodatkowy moduł do Wspierania Rodzin i Pieczy Zastępczej.
Odpowiedni zarówno dla gmin jak i powiatów. Homologowany przez MRPiPS
"TT-Stypendia"
Program do obsługi wypłat stypendiów socjalnych dla uczniów
Atomizer
Usługi powiadomieniowe wspólne dla wszystkich programów Top-Team TT
Kryptograf
Usługi kryptograficzne wspólne dla wszystkich programów Top-Team TT
Tezaurus
Usługi słownikowe wspólne dla wszystkich programów Top-Team TT
Totem
Aplikacja do przeprowadzania wywiadów środowiskowych na terminalach mobilnych