Pobierz zdalne wsparcie

TOP-TEAM TT
zaprasza na konferencję pod tytułem
NOWOCZESNE TECHNOLOGIE IT W POMOCY SPOŁECZNEJ


Zaproszenie kierujemy do osób zawodowo odpowiedzialnych za utrzymanie oprogramowania TT, administratorów sieci w ośrodkach pomocy społecznej, domach pomocy społecznej, urzędach gminnych, miejskich i wojewódzkich - z obszaru południowej Polski.


Konferencja odbędzie się w Centrum Konferencyjnym w Katowicach, w dniu 29 września 2021 r.

Program Konferencji obejmuje spotkanie ze specjalistami - twórcami technologii i oprogramowania dla jednostek pomocy społecznej. Przewidziane jest omówienie kluczowych zagadnień związanych m.in. z administrowaniem bazami danych. Omówione zostaną m.in.:

 1. zagadnienia związane z instalacją, aktualizacją, utrzymaniem i obsługą oprogramowania TT,
 2. zagadnienia dotyczące pracy z aplikacją TT Manager,
 3. autorskie aplikacje TT służące do obsługi baz danych,
 4. kompilacja bazy danych SD i jej zalety,
 5. obsługa zapytań SQL,
 6. kopie bezpieczeństwa aplikacji TT,
 7. przenoszenie SD na inne serwery.

Szkolenie podsumujemy sesją pytań i odpowiedzi na pytania Uczestników.


W programie Konferencji przewidziane jest również szkolenie na temat IT w RODO. Program szkolenia obejmuje m.in.:

 1. Wymagania, jakie w stosunku do działów IT wprowadza rozporządzenie znane powszechnie pod nazwą RODO.
  1. rejestr czynności,
  2. pseudonimizacja,
  3. naruszenie ochrony,
  4. zgłaszanie naruszenia,
  5. kary.
 2. Analiza zapisów rozporządzenia. Od czego zacząć?
  1. osoby zaangażowane,
  2. inwentaryzacja i audyt,
  3. analiza ryzyk,
  4. ocena adekwatności.
 3. Jakie rozwiązania informatyczne zastosować? Przekrój rozwiązań informatycznych do wykorzystania w kontekście RODO.
 4. Sesja pytań i odpowiedzi na pytania Uczestników.

Szkolenie przeprowadzi Tomasz Janas, audytor wiodący RODO, profesjonalista z 15-letnim doświadczeniem w zakresie bezpieczeństwa systemów IT, prezes zarządu IT Omega Sp. z o.o.

Uczestnicy otrzymają Certyfikaty uczestnictwa w szkoleniu IT w RODO.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Uczestnicy dojeżdżają na koszt własny.

Wszystkich zainteresowanych wzięciem udziału prosimy o wypełnienie Karty Zgłoszenia i przesłanie jej na adres: szkolenia@top-team.pl. Termin zgłoszeń upływa 15 września 2021 r. Liczba miejsc jest ograniczona.


Formularz zgłoszeniowy