Pobierz zdalne wsparcie

Top-Team TT Sp. z o.o. realizuje obecnie projekt pt.:

„OPRACOWANIE I WDROŻENIE E-USŁUGI »E-POMOC - INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA SPOŁECZNE«”
nr POPC.02.04.00-00-0031/20-00

współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem Projektu jest opracowanie i wdrożenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej e-usługi, która w sposób wszechstronny wspomagać będzie organizację pracy w domach pomocy społecznej.


Aplikacja pozwalać będzie na:

  1. zarządzanie Domem Pomocy Społecznej.
  2. stworzenie systemu do weryfikacji miejsc wolnych w Polsce w DPS poprzez utworzenie platformy online.
  3. system komunikacji między JOPS i DPS za pomocą utworzenia niezbędnych końcówek w oprogramowaniu.
  4. system generowania raportów i sprawozdań na potrzeby GUS i Ministerstwa.
  5. utworzenie aplikacji mobilnej dla opiekunów prawnych i rodzin osób znajdujących się pod opieką wybranej jednostki / podmiotu udzielającego i świadczącego usługi pomocy społecznej w Polsce.


https://mapadotacji.gov.pl