Joomla Slide Menu by DART Creations

Strona główna Programy TT-Mieszkanie
TT-Mieszkanie

Poniżej znajdują się najnowsze informacje dotyczące programu TT-Mieszkanie.Firebird 2.5 Drukuj Email

Od ostatniej aktualizacji programu tj. wersji 2.0.15 wymagana wersja serwera Firebird to 2.5. Przy aktualizacji silnika bazy danych z wersji 2.0 należy najpierw wykonać kopię bazy do pliku FBK, a następnie już na serwerze 2.5 odczytać bazę z pliku FBK do pliku FDB. Aby wykonać te operacje należy wykorzystać narzędzie GBAK. 

Pliki instalacyjne wersji 2.5 znajdziecie Państwo na stronie producenta: http://www.firebirdsql.org/en/firebird-2-5-2-upd1/

Podnosząc wersję bazy danych należy dokonać takiej operacji na każdej bazie danych firebird, która jest zainstalowana na danym serwerze (wszystkie programy Top-Team TT).

 
Aktualizowanie programu Drukuj Email

Przypominamy, że obecna wersja TT-Mieszkanie to 2.0.15. Zachęcamy do aktualizacji programu za pomocą aplikacji TT-Manager

Jeśli mając starszą wersję niż 2.0.15 nie wyświetlają się żadne komunikaty odnośnie aktualizacji proszę pobrać i wgrać najnowszą wersję programu TT-Manager z działu TT-Manager -> Pliki do pobrania

Pozdrawiamy
Zespół Top-Team TT 

 
Wersja 2.0! Drukuj Email
Witamy serdecznie!

W końcu możemy przedstawić wyczekiwaną aktualizację programu TT-Mieszkanie wraz z nowym dodatkowym programem TT-Manager, który ułatwi zarządzanie aplikacjami firmy Top-Team TT. 

Szczegółowy wykaz zmian odczytają Państwo po zalogowaniu się do zaktualizowanej wersji. Proszę się z nimi dokładnie zapoznać, gdyż mają one wpływ na poprawność Państwa pracy!

Zmiany funkcjonalne:

 • Zmodyfikowano kreator tworzenia decyzji. 
 • Wprowadzono pełną obsługę metryk sprawy.
 • Przywrócono prawidłowe funkcjonowanie pozycji list! Pozycjom można nadać cztery rodzaje statusów: "Zrealizowano", "Niezrealizowano", "Anulowano z przeniesieniem", "Anulowano". 
 • Zmieniono całkowicie strukturę przechowywania danych w programie. Od teraz wprowadzone zmiany w podmiotach (zarządcy, wnioskodawcy) nie mają wpływu na wyświetlanie tych danych w listach wypłat utworzonych przed zmianami.
 • Każdy wniosek/sprawa posiada od teraz pełny harmonogram wypłat.
 • Dodano szablny wyruku list wypłat.
Więcej…
 
Aktualizacja programu - wersja 1.5.1 Drukuj Email

Szanowni Państwo!

Niedawno ukazała się wersja 1.5.0, po jej opublikowaniu otrzymaliśmy cenne sugestie dodatkowych zmian. Zdecydowaliśmy się szybko wprowadzić je w życie. Dzięki temu prezentujemy kolejną odsłonę programu TT-Mieszkanie.

Do ściągnięcia w dziale: Programy->TT-Mieszkanie->Pliki do pobrania

Wprowadzono szereg kolejnych ulepszeń programu:


 • Ulepszono instalator/aktualizator programu w środowisku Windows - można instalować naszą aplikację w dowolnym miejscu na dysku bez dodatkowej ingerencji w pliki!
 • Przeniesiono plik konfiguracyjny programu do zewnętrznego katalogu (katalog główny serwera Tomcat), dzięki temu kolejne aktualizacje nie będą sprawiać problemów związanych ze ścieżką do bazy danych.
 • Domyślnie wybierają się wypłaty składników dla zarządców przy tworzeniu decyzji.
 • Dodano nowy typ decyzji: umarzająca. Dzięki niej można ewidencjonować nawet przypadki np. rezygnacji z ubiegania się o świadczenie przez wnioskodawcę.
 • Dodano podliczanie kwot wypłaconych świadczeń na liście wystawionych decyzji dla zarządców (w wybranym przedziale czasowym).
 • Poprawiono i ulepszono formularze edycji danych pracownika i sposób zmiany hasła.
 • Dodano możliwość zablokowania logowania się pracowników przez protokół SSL (blokowanie dostępu z zewnątrz).
 • Usprawniono proces wydawania decyzji - ściślejsza walidacja danych do wystawienia decyzji oraz sprawdzanie wniosków składanych pod tym samym adresem (można uniknąć podwójnego wydania decyzji przyznającej w tym samym okresie dla danego adresu).
 • Poprawiono generowanie nazw plików *.dbf
 • Zwiększono długość nazwy listy do 255 znaków.
 • Dodano dodatkowe ustawienia. W menu "System->Ustawienia" w dziale "Listy" można ustawić typ i rozmiar czcionki oraz grubość obramowań tabel na wydrukach list wypłat.
 • Poprawiono literówki w kwotach drukowanych słownie.

Zachęcamy do aktualizacji!


 
Aktualizacja programu - wersja 1.5.0 Drukuj Email

Witamy serdecznie!

Od dziś dostępna jest nowa wersja programu TT-Mieszkanie. Do ściągnięcia w dziale: Programy->TT-Mieszkanie->Pliki do pobrania

Wprowadzono szereg ulepszeń programu:


 • Rozbudowano ustawienia wydruków list (edytowalna treść stopki)
 • Dostępne są w szablonach wydruków nowe znaczniki (dane poprzedniej decyzji względem aktualnej)
 • Wprowadzono specjalny znacznik $decyzja.opisWyplaty - jest to dynamiczny znacznik, którego zawartość zależy od wariantu wypłaty części świadczenia pomiędzy wnioskodawcę i zarządcę. Aby zdefiniować treść tego znacznika należy przejść do Ustawienia->Szablony znacznika dec. (nie używaj tego znacznika w jego szablonach).
 • Wprowadzono szczegółowy podział uprawnień dla poszczególnych użytkowników. Wraz z aktualizacją pojawią się trzy nowe role, które mogą być przez Państwa edytowane (System->Uprawnienia).
 • Usprawnienie generowania wydruków list (zmiany widoczne przy drukowaniu list od dużej ilości pozycji).
 • Ulepszono wygląd wydruku list wypłat (przelew), podział pozycji na odpowiednie numery kont odbiorców.
 • Dodano raport zdefiniowanych zarządców w systemie
 • Możliwość definiowania Administracji/Budynków podlegających pod wybranego Zarządcę. Taki podmiot posiada możliwość zdefiniowania odrębnego adresu oraz numeru konta. Pomaga to wykazywać na listach przelewowych odpowiednie dane. Aby dodać trzeba wejść w widok wybranego Zarządcy.
 • Możliwość definiowania/wprowadzenia odrębnej numeracji wnioskodawców (po uruchomieniu tej funkcji w ustawieniach).
 • Możliwość numerowania decyzji na podstawie numeru wniosku (ustawienia autonumeracji).
 • Wprowadzono dodatkowe pole przy tworzeniu decyzji: Data wypłaty świadczenia (dla decyzji przyznająca jest to data pierwszej wypłaty świadczenia, dla decyzji wznawiającej data pierwszej wypłaty świadczenia po wznowieniu decyzji, dla decyzji wstrzymującej data, od której nie będą wypłacane świadczenia (decyzja wstrzymująca), dla decyzji zmieniającej data pierwszej wypłaty świadczenia określonego decyzją zmieniającą.
 • Program uwzględnia decyzje zmieniające - w momencie wygenerowania listy za zaległe spłaty na liście pojawią się również wyrównania za dodatki, których wysokość świadczenia uległa zwiększeniu.
 • Możliwość wygaszania wniosków (z listy wniosków do rozpatrzenia) oraz zawieszania decyzji (nieformalnie, gdy np. oczekujemy na uzupełnienie dokumentów przez wnioskodawcę).
 • Możliwość uzupełniania danych tworzonego wnioskodawcy domyślnymi danymi (pobrane dane instytucji). Do uruchomienia w ustawieniach.

Zachęcamy do aktualizacji!


 
Aktualizacja programu - wersja 1.3.9 Drukuj Email

Witamy serdecznie!

Dziś publikujemy wersję 1.3.9 programu TT-Mieszkanie.

W tej wersji:

- Poprawiono wydruk dwóch znaczników w pewnych przypadkach
- Usprawniono działanie zapisu wydruku decyzji. Od tej chwili zapisana treść będzie uzupełniona danymi wnioskodawcy (dzięki temu raz zapisana decyzja będzie w takiej formie jak już raz została wydrukowana - zmiana danych adresowych i innych nie będzie miała wpływu na treść zapisanej decyzji).

 
« pierwszapoprzednia123następnaostatnia »

Strona 1 z 3


Reklama

Copyright © 2016 TOP-TEAM TT - Pomocne Oprogramowanie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wspólnoty Mieszkaniowe Dema naszych aplikacji Rachunkowość wspólnot mieszkaniowych TT-Wspólnoty