Pobierz zdalne wsparcie

Dzień Pracownika Socjalnego

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, obchodzonego 21 listopada, składamy najserdeczniejsze życzenia i dziękujemy za zaangażowanie, wrażliwość i trud włożony w pracę na rzecz osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Życzymy, by każdy dzień przynosił Państwu poczucie zadowolenia i satysfakcji z dobrze wypełnionego obowiązku względem drugiego człowieka.

Uzupełnienie instalacji Javy

Uprzejmie prosimy o uzupełnienie serwerowych instalacji JRE plikami znoszącymi ograniczenia dotyczące silnej kryptografii.

 1. Potrzebne pliki (JCE Unlimited Strength Jurisdiction Policy Files 8) można, po zaakceptowaniu właściwej licencji, pobrać ze strony producenta:
  Java Cryptography Extension (JCE) Unlimited Strength Jurisdiction Policy Files 8 Download
 2. Pobrane archiwum należy rozpakować. Spowoduje to powstanie folderu UnlimitedJCEPolicyJDK8 zawierającego pliki local_policy.jar i US_export_policy.jar
 3. Wyodrębnione pliki local_policy.jar i US_export_policy.jar należy skopiować do podkatalogu lib\security katalogu instalacyjnego Javy (np. do C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_102\lib\security)

Wprowadzone zmiany będą widoczne po ponownym uruchomieniu Tomcata.

Podmianę plików należy przeprowadzać po każdej aktualizacji JRE.

Silna kryptografia wymagana jest do komunikacji z Emp@tią, podpisywania wiadomości oraz szyfrowania zbiorów centralnych.

Usługa WAW

Usługa WAW jest nowością, jeśli chodzi o uzupełnianie sprawozdań publikowanych w CAS. Została zaimplementowana w systemie dziedzinowym (SD) TT-POMOC w wersji GP-1.04-1-10. Działa w tle i nie wymaga ingerencji Użytkownika. Proces tworzenia każdego sprawozdania składa się z trzech etapów i odbywa się zgodnie z harmonogramem:

 1. pobranie sprawozdania (warunkiem koniecznym jest aktualny certyfikat klienta CSiZS; instrukcje poniżej): obowiązujący limit pobrań to raz na dobę (co 24 godziny),
 2. uzupełnienie sprawozdania (co 6 godzin),
 3. wysłanie uzupełnionego wcześniej sprawozdania (co 12 godzin).

W celu uniknięcia przeciążenia serwera Tomcat, wymienione zadania startują nie wcześniej niż po godzinie od jego uruchomienia.

W ZWIĄZKU Z OBOWIĄZUJĄCYM HARMONOGRAMEM, AUTOMATYCZNE UZUPEŁNIANIE SPRAWOZDAŃ NIE NASTĘPUJE NATYCHMIAST PO ICH OPUBLIKOWANIU W CAS

Jak już wspomniano, warunkiem koniecznym dla pobrania sprawozdań jest aktualny certyfikat klienta CSiZS (Emp@tia). Poprawność certyfikatu można sprawdzić poprzez:

 1. wybranie z głównego menu opcji System → Dane użytkownika,
 2. zweryfikowanie daty ważności bieżącego certyfikatu w zakładce Emp@tia,
 3. jeśli okres ważności certyfikatu nie upłynął, należy sprawdzić możliwość pobierania wiadomości w Emp@tia → Wiadomości,
 4. jeśli wyświetla się informacja o błędzie, wówczas certyfikat jest nieważny, nawet jeśli nie upłynął okres jego ważności,
 5. jeśli certyfikat jest nieważny, wybieramy System → Dane użytkownika, przechodzimy na zakładkę Emp@tia, uzupełniamy dane użytkownika zgodnymi z Modułem Zarządzania Tożsamością (MZT) oraz wybieramy przycisk Odnów certyfikat systemu dziedzinowego; następnie postępujemy zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie.